Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc
Cửa sổ tự động

Cửa sổ tự động

phần tự động Mô tả


Phần làm từ hỗn hợp làm nền (SMC) luôn nhẹ hơn phần mềm thép và sản phẩm nhôm với cùng độ mạnh.Cơn đột quỵ tăng lên và tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể.
PRODUCTS
Cửa sổ tự động
Thêm: No
Contact Info
Chính phủ Aobeag Technology Co., Ltd. BSJdZ Thêm:*nbsp;No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshes Town, Deqing, HuChâu City, Chiết Giang, China BSJdZ Emails'6306; BSJdZ Inform@waireree.com BSJDJ Tel: 86-156571873


  • Call
    +86-15657163173
  • Email
    info@waiwaitree.com
  • Address
    No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshe Town, Deqing, Huzhou city, Zhejiang, China
Request a Free quote
hot blog