Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc
Vỏ sò bẽ mặt

Vỏ sò bẽ mặt

Cách mô tả vỏ sò bẽ mặt


Tủ quần áo được làm từ chất có SMC mới, có thể chịu đựng các môi trường môi trường và khí hậu khác nhau và xói mòn hóa học, và có một cuộc sống phục vụ cao hơn ba mươi năm.Có một đường thoát nước bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ trong bình để tránh bị tụ hơi.
PRODUCTS
Vỏ sò bẽ mặt
Thêm: No
Contact Info
Chính phủ Aobeag Technology Co., Ltd. BSJdZ Thêm:*nbsp;No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshes Town, Deqing, HuChâu City, Chiết Giang, China BSJdZ Emails'6306; BSJdZ Inform@waireree.com BSJDJ Tel: 86-156571873


  • Call
    +86-15657163173
  • Email
    info@waiwaitree.com
  • Address
    No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshe Town, Deqing, Huzhou city, Zhejiang, China
Request a Free quote
hot blog