Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc
SMC/BMC Shell

SMC/BMC Shell

Mô tả


bao gồm: mũ cuối, khoang đựng đèn, khoang ngắt mạch, vỏ bọc.Độ nặng ánh sáng

, sức mạnh cao, kích cỡ chính xác, độ phẳng cao, độ cách ly cao và độ kháng nhiệt độ cao.

PRODUCTS
SMC/BMC Shell
Thêm: No
Contact Info
Chính phủ Aobeag Technology Co., Ltd. BSJdZ Thêm:*nbsp;No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshes Town, Deqing, HuChâu City, Chiết Giang, China BSJdZ Emails'6306; BSJdZ Inform@waireree.com BSJDJ Tel: 86-156571873


  • Call
    +86-15657163173
  • Email
    info@waiwaitree.com
  • Address
    No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshe Town, Deqing, Huzhou city, Zhejiang, China
Request a Free quote
hot blog