Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc

QKK

Tôi có một ý t ưởng cho một sản phẩm mới, nhưng tôi không biết nó có thể được chế tạo không.Anh giúp được không?

Tuyệt!Chúng tôi luôn sẵn lòng làm việc với các khách hàng tiềm năng để đánh giá khả năng kỹ thuật của ý tưởng hay thiết kế của bạn và chúng tôi có thể thực hiện các lời khuyên có khả năng về các vật liệu, khuôn mẫu, thiết bị, tiến trình và chi phí.

Các thành phần của tôi đã được phát triển bằng CAN.Anh có thể dùng bức vẽ không?

Tuyệt!Các tập tin kiểu DWG, DXF, GIAS, Solid works, G và STP, X T đều có thể được dùng để tạo trích dẫn, mô hình và công cụ đúc.

Tôi có thể thử ý tưởng và thành phần trước khi bắt đầu sản xuất các công cụ đúc không?

Có, chúng tôi có thể sử dụng CAN và UG lung tung;bản vẽ để tạo ra các mẫu cho thiết kế và đánh giá chức năng hay thí nghiệm thị trường.

Loại chất dẻo nào tốt nhất cho thiết kế và thành phần của tôi?

Sự chọn vật liệu phụ thuộc vào ứng dụng thiết kế và môi trường nó hoạt động.Chúng tôi sẽ rất vui khi thảo luận các thay thế và đề xuất các vật liệu tốt nhất.

Dịch