Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc
Vết cắt

Vết cắt

Mô tả


chủ yếu để đóng dạng tách mũi, áp suất khoang nên được coi là nhỏ nhất có thể khi thiết kế Người Dò Đường và bề mặt mảnh.Bởi vì chất BMW không thể phân hủy, chúng tôi là những người đầu tiên sử dụng cấu trúc xử lý vật chất ở Trung Quốc.Cấu trúc hút bụi, nhiệt độ nấm rất ổn định.Sản phẩm có vẻ bề ngoài và sức mạnh được đảm bảo.
PRODUCTS
Vết cắt
Thêm: No
Contact Info
Chính phủ Aobeag Technology Co., Ltd. BSJdZ Thêm:*nbsp;No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshes Town, Deqing, HuChâu City, Chiết Giang, China BSJdZ Emails'6306; BSJdZ Inform@waireree.com BSJDJ Tel: 86-156571873


  • Call
    +86-15657163173
  • Email
    info@waiwaitree.com
  • Address
    No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshe Town, Deqing, Huzhou city, Zhejiang, China
Request a Free quote
hot blog