Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Liên lạc
Vỏ sò bẽ mặt

Vỏ sò bẽ mặt

Mô tả vỏ sò phòng thủ được cách ly chính cho việc rèn áp suất, áp suất khoang phải được coi là nhỏ nhất có thể khi thiết kế bề mặt mũi.Ống xả phải thật mịn, vị trí đẩy, hình dạng và dòng chảy của vật liệu phải được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt với một số đốt xương nhỏ.Đối với ống khói di động, phải có một máng nước đầy tràn.Cấu trúc hút bụi, nhiệt độ nấm rất ổn định.Sản phẩm có vẻ bề ngoài và sức mạnh được đảm bảo.


PRODUCTS
Vỏ sò bẽ mặt
Thêm: No
Contact Info
Chính phủ Aobeag Technology Co., Ltd. BSJdZ Thêm:*nbsp;No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshes Town, Deqing, HuChâu City, Chiết Giang, China BSJdZ Emails'6306; BSJdZ Inform@waireree.com BSJDJ Tel: 86-156571873


  • Call
    +86-15657163173
  • Email
    info@waiwaitree.com
  • Address
    No.62 zhidailang, Sha Village, Luoshe Town, Deqing, Huzhou city, Zhejiang, China
Request a Free quote
hot blog